Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Instytut Logistyki

ILog-logo

Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia został powołany do organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej 1 października 2008 roku. Powstał on w wyniku transformacji funkcjonalno-zadaniowej Instytutu Ekonomii i Logistyki Wydziału Strategiczno-Obronnego, który to, od roku 2001 do chwili jego rozwiązania, był kontynuatorem tradycji trzech komórek naukowo-dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej, tj.: Instytutu Nauk Ekonomicznych, Katedry Logistyki Wojsk Lądowych oraz Katedry Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

 

Pracownicy zatrudnieni w Instytucie są niezwykle doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze na rzecz instytucji związanych z obronnością kraju. Mogą pochwalić się opracowaniem i wydaniem drukiem: kilkunastu książek, kilkudziesięciu podręczników i skryptów uczelnianych. Opublikowali także kilkaset artykułów oraz licznych ekspertyz naukowych. Ich działalność naukowo-dydaktyczna przyczyniła się do wypromowania kilkudziesięciu doktorów, w takich specjalnościach, jak: logistyka, ekonomika bezpieczeństwa oraz ekonomika obrony.


Instytut Logistyki odpowiada merytorycznie za prowadzenie studiów na kierunkach: logistyka oraz ekonomika obronności, a w szczególności za:
* przygotowanie kadr logistycznych SZ RP do efektywnego kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk oraz dowodzenia jednostkami logistycznymi w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym;
* przygotowanie kadr SZ RP do kierowania działalnością Wojskowej Jednostki Budżetowej (Wojskowego Oddziału Gospodarczego) w warunkach rynkowych;
* przygotowanie specjalistów cywilnych do pracy na stanowiskach logistycznych w podmiotach gospodarczych.


Do zasadniczych zadań dydaktycznych Instytutu należy zaliczyć realizację zajęć na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia oraz kursach prowadzonych w AON, z zakresu problematyki: logistyki, ekonomii, finansów, ekonomiki obronności i ekonomiki bezpieczeństwa.
Działalność naukowo-badawcza pracowników Instytutu ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy z zakresu: logistyki wojskowej i logistyki gospodarki narodowej, zabezpieczenia logistycznego wojsk i metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk, kierowania procesami logistycznymi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny oraz ekonomiki bezpieczeństwa, a także ekonomiki obronności, ze szczególnym uwzględnieniem finansów wojska.


Władze Instytutu

NYSZK WOJCIECH

Dyrektor
płk dr hab. Wojciech NYSZK, prof AON

 

Nyszk Wojciech

Adiunkt - zastępca dyrektora
dr Mariusz FORNAL


Kontakt

Dyrektor Instytutu Logistyki
płk dr hab. Wojciech NYSZK, prof. AON
tel: 261-814-154
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt - zastępca dyrektora Instytutu Logistyki
dr Mariusz FORNAL
tel: 261-813-962
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Zakładu Logistyki SZ

Kazmierczak Maciej

płk dr Maciej KAŹMIERCZAK
tel: 261-813-264
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni
płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, prof. AON
tel: 261-814-258
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI
tel: 261-813-612
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ppłk dr Witold SŁOMIANY
tel: 261-813-131
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ppłk dr inż. Dariusz GRALA - adiunkt
tel: 261-813-441
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mjr mgr inż. Adam PAŃCZUK
tel: 261-813-024
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Zakładu Kierowania Procesami Logistycznymi

Szelag Krzysztof

dr inż. Krzysztof SZELĄG
tel: 261-813-074
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI
tel: 261-813-386
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Jacek KUROWSKI
tel: 261-814-091
e-mail: j.kurowski @neostrada.pl


dr Izabella TYMIŃSKA
tel: 261-814-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Katarzyna WISZOWATY
tel: 261-814-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów

Kurinia Stefan

dr inż. Stefan KURINIA
tel: 261-813-532
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. Leszek KLANK
tel: 261-813-659
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI
tel: 261-813-177
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ppłk dr hab. Konrad STAŃCZYK, prof. AON
tel: 261-813-660
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Żanna PLESKACZ
tel: 261-814-643
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Zakładu Ekonomiki Obronności

Olszewski Janusz

dr Janusz OLSZEWSKI
tel: 261-813-294
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. Zenon STACHOWIAK
tel: 261-813-659
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Józef WRÓBEL, prof. AON
tel: 261-814-643
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ppłk dr inż. Sylwester KUREK
tel: 261-813-871
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr inż. Kazimierz ORZECHOWSKI
tel: 261-814-643
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Zakładu Podstaw Logistyki

Smyk Stanislaw

dr hab. inż. Stanisław SMYK, prof. AON
tel: 261-813-251
fax: 261-813-143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Eugeniusz NOWAK
tel: 261-813-312
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Anna DZIURNY
tel: 261-814-643
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Jan SZYMCZYK
tel: 261-814-091
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


mjr dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY
tel: 261-814-555
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Obecnie, w skład Instytutu Logistyki wchodzą: Zakład Logistyki SZ; Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi; Zakład Ekonomii i Finansów, Zakład Ekonomiki Obronności oraz Zakład Podstaw Logistyki.


* * *

Zakład Logistyki Sił Zbrojnych
Prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w zakresie zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz metodyki szkolenia operacyjno-logistycznego wojsk w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny. Obszar zainteresowań badawczych:
• logistyka sił zbrojnych oraz zabezpieczenie logistyczne i medyczne wojsk w działaniach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym,
• projektowanie, organizowanie i funkcjonowanie systemów zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz szkolenia dowództw,
• założenia działania systemu logistycznego wojsk w procesie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania sił zbrojnych,
• struktury organizacyjne i funkcjonowanie organów logistycznych szczebla taktycznego i operacyjnego,
• systemy logistyczne innych państw członków Sojuszu,
• kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk w operacjach prowadzonych siłami narodowymi oraz w układzie koalicyjnym (w tym w misjach pokojowych),
• zastosowanie technik komputerowych do wspomagania logistycznych procesów decyzyjnych.
* * *

Zakład Kierowania Procesami Logistycznymi
Przygotowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie kierowania procesami logistycznymi oraz zarządzania zasobami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, a także podmiotach gospodarki narodowej. Obszar zainteresowań badawczych:
• kierowanie procesami dostaw i usług logistycznych;
• zarządzanie logistyczne;
• zarządzanie zasobami logistycznymi;
• projektowanie systemów i procesów logistycznych;
• prognozowanie, symulacja i ocena procesów logistycznych;
• optymalizacja procesów logistycznych;
• systemy informatyczne logistyki.
* * *

Zakład Ekonomii i Finansów
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w obszarze teorii i praktyki makro- i mikroekonomii oraz finansów. Obszar zainteresowań badawczych:
• zakres i możliwości finansowania systemu bezpieczeństwa i obronności kraju (w tym głównie Sił Zbrojnych RP) z punktu widzenia stanu budżetu państwa oraz priorytetów przyjętej polityki społeczno-gospodarczej i obronnej;
• ekonomiczne podstawy kształtu i priorytetów działalności NATO, UE i ONZ.
* * *

Zakład Ekonomiki Obronności
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w obszarze ekonomiki obronności i ekonomiki bezpieczeństwa, z ukierunkowaniem na relacje zachodzące pomiędzy gospodarką narodową a system obronnym państwa. Obszar zainteresowań badawczych:
• ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa podmiotu, w tym budowa i utrzymanie gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa oraz sposoby kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego kraju;
• funkcjonowanie i ewolucja systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w jego wymiarze gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu militarnego (sił zbrojnych) w zakresie realizowanych przez niego zadań bieżących i perspektywicznych.
* * *

Zakład Podstaw Logistyki
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej w zakresie logistyki podmiotów gospodarczych i innych organizacji. Obszar zainteresowań badawczych:
- logistyka podmiotów gospodarczych i innych organizacji;
- logistyka w sytuacjach kryzysowych;
- procesy integracyjne logistyki gospodarki i logistyki sił zbrojnych okresu pokojowego.

Serwis internetowy WZiD do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej (brak zmiany tego ustawienia oznacza zgodę na używanie plików cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki plików cookies w serwisie WZiD kliknij tutaj.