Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Podyplomowe Studia Operacyjno – Taktyczne (PSOT) kod: 1101205

W dniu 29.09.2014 r. w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia rozpoczynają się Podyplomowe Studia Operacyjno – Taktyczne (PSOT) kod: 1101205.

Studia są formą kształcenia zawodowego żołnierzy zapewniającą oficerom wysoki standard wykształcenia ogólnego i profesjonalnego oraz umożliwiają im skuteczne działanie w dynamicznie rozwijającym się środowisku technologicznym, menadżerskim i politycznym XXI wieku. Uwzględniając różnorodność stanowisk, z których rekrutować się będą uczestnicy studiów oraz znaczne wymagania dotyczące ich zasobu wiedzy operacyjno-taktycznej
i specjalistycznej na przyszłych stanowiskach, głównym założeniem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do objęcia stanowisk służbowych o STE: majora.

Na studia kierowani są oficerowie w stopniu kapitana ze wszystkich korpusów osobowych SZ RP.

Dane dla kandydatów na studia:

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW rozpoczynający naukę w roku akademickim 2014/2015

Odbiór dokumentacji:

Odbiór indeksów i legitymacji odbędzie się w dniu 01.10.2014 r. zgodnie z planem wydziałowego rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015.

- Plan Wydziałowego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2014/2015POBIERZ

Warunkiem otrzymania ww. dokumentów jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym wraz z:
- potwierdzeniem opłaty za indeks + legitymację – 21 zł;
- zaświadczenia o ukończeniu kursu wstępnego dla studentów BHP
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wstępnego dla studentów (m.in. BHP)

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

phoca thumb l img 825110 września 2014 roku odbyła konferencja naukowa AFGAN 2014 na temat: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)organizowana w ramach projektu badawczego nt. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym. Projekt DOBR-BIO/22/13149/2013. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Zakładów AMZ -Kutno Sp z o.o.

Czytaj więcej...

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

* warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów do 12.09.2014 r.:


• podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
• ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• kserokopia dowodu osobistego;
• certyfikat z języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają);
• potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej;
• fotografia x2 (format 35x45 mm);
• suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej – zaświadczenie z uczelni).

Listy osób przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

* warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu dokumentów do 12.09.2014 r.:


• podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
• ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• kserokopia dowodu osobistego;
• certyfikat z języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają);
• potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej;
• fotografia x2 (format 35x45 mm);
• suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej – zaświadczenie z uczelni).

Promocja książki Leksykon Obronności przez Dziekana WZiD na XXII MSPO w Kielcach

zdjecie 1Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego , który odbywa się w Kielcach w dniach 1-4 września 2014, to forum łączące potencjalnych klientów i dostawców, to miejsce prezentacji najnowocześniejszych technologii i produktów w zakresie uzbrojenia i techniki wojskowej, miejsce poznawania potrzeb i oczekiwań odbiorców, spotkań i rozmów, to także przedstawienie nowych osiągnięć nauki w obronności.

W ramach MSPO w dn. 2 września odbyła się promocja najnowszej publikacji WZiD „Leksykon Obronności”. Leksykon obejmuje wyjaśnienia wybranych haseł, które pozwalają przybliżyć istotę zapowiedzianej wiedzy. Podstawową przyczyną inspirującą do opracowania niniejszego Leksykonu było wprowadzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 08 sierpnia 2011 roku do dziedziny nauk społecznych dyscypliny nauk o obronności. Stąd zaistniała potrzeba wyboru i określenia znaczenia podstawowych terminów bezpośrednio, lub pośrednio (nauki pokrewne) związanych z przedmiotem badań nauk o obronności i szeroko rozumianej obronności państwa oraz opublikowania ich w formule leksykonu.

Czytaj więcej...

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

MNiSW


Informacja o warunkach przyznawania

Wniosek

 

Wnioski będą przyjmowane do 17.09.2014r. (wypełnione elektronicznie i wydrukowane) w bloku 101 pokój 101.


Kursy kwalifikacyjne

W dniach 29.09.2014 r – 20.12.2014 r. w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia  rozpoczną się kolejne kursy kwalifikacyjne: w pionie funkcjonalnym dowódczym (kod 1101203) oraz w pionie funkcjonalnym sztabowym (kod 8101001).
Kursy przeznaczone są dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownik, są one formą doskonalenia zawodowego żołnierzy zapewniającą oficerom wysoki standard wykształcenia ogólnego i profesjonalnego oraz umożliwiającą im skuteczne działanie w dynamicznie rozwijającym się środowisku technologicznym, menadżerskim i politycznym XXI wieku. Głównym założeniem kursu jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach sztabowych oraz sprawnego dowodzenia batalionem/dywizjonem/eskadrą.
Na kurs kierowani są oficerowie w stopniu majora ze wszystkich korpusów osobowych SZ RP.

Dane szczegółowe:

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji święta Wojska Polskiego

Z okazji święta Wojska Polskiego, składam wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku oraz pracownikom cywilnym wojska najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Jarosław Wołejszo

Dydaktyka obronna

WZID logoDziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia i Dyrektor Instytutu Obronności Akademii Obrony Narodowej Zapraszają do udziału w sympozjum naukowym „Dydaktyka obronna” na temat: Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej.

 

Czytaj więcej...

 

Serwis internetowy WZiD do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej (brak zmiany tego ustawienia oznacza zgodę na używanie plików cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki plików cookies w serwisie WZiD kliknij tutaj.