Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Podziękowania

Szanowni Państwo
Z dniem 1 września kończę kadencję na stanowisku prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Osiem lat (dwie pełne kadencje) to bardzo długi okres wytężonej pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Serdecznie dziękuję wszystkim - mundurowym i cywilnym - pracownikom AON za współpracę, za zrozumienie problemów Wydziału, za gotowość do pomocy w codziennym funkcjonowaniu podstawowej jednostki organizacyjnej.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do społeczności akademickiej WZiD. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało się wybudować od podstaw nowy i moim przekonaniu - najlepszy Wydział akademicki w naszej Uczelni. To razem z państwem wdrażaliśmy nowe regulacje prawne, zgodnie z przepisami „Prawa o szkolnictwie wyższym”, razem przygotowaliśmy i modyfikowaliśmy programy kształcenia, razem pozytywnie przeszliśmy wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, audyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Obecnie WZiD posiada pięć kierunków studiów, pełne uprawnienia w dziedzinie nauk społecznych, kategorię A w parametryzacji wydziałów, dwóch doktorów Honoris Causa, dwie nowoczesne aule wykładowe, pięć pracowni komputerowych, dwa laboratoria zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Ale to co najważniejsze to fakt, że Wydział dysponuje unikatową w skali kraju kadrą specjalistów z zakresu obronności, bezpieczeństwa i zarządzania.

Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone lata, za czas odpraw służbowych, koordynacyjnych, narad i spotkań organizacyjnych. Dziękuję także za chwile wspólnej zabawy, rozrywki i koleżeńskie kawy. Dziękuję za wszystkie uwagi i spostrzeżenia, które pozwoliły na zmiany i doskonalenie systemu funkcjonowania całego Wydziału.

Nie sposób w tak oficjalnej formie podziękować wszystkim. Nie mniej jednak indywidualne słowa podziękowania kieruję do pierwszego Dziekana WZiD płk. prof. dr. hab. inż. Jarosława Wołejszo. To Jego determinacja, aktywność i pomysłowość pchnęła WZiD na nową drogę rozwoju. Wiele osiągnięć naukowych, zmian w kształceniu kadr dowódczych i sztabowych możliwe było dzięki inspiracji i zaangażowaniu byłego już Dziekana. Wielu pracowników Wydziału osiągnęło stopnie i tytuły naukowe uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach pod Jego kierownictwem.

Nowym władzom WZiD życzę kolejnych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Poprzeczka osiągnięć wisi wysoko, wiem jednak, że nie jest to maksimum możliwości naszego WYDZIAŁU.

Serdecznie dziękuję za współpracę

Prodziekan
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek

Żabinka 2015

Czas na prawdziwą studencką przygodę – ruszają zapisy na obóz integracyjny „Żabinka 2015”!

Z myślą o przyszłych studentach Akademii Obrony Narodowej, ale także i tych, którzy zdążyli już poznać uczelniane mury, URSS AON przygotowała propozycję nie do obrzucenia! Zapraszamy na niesamowitą, 6-dniową przygodę na Mazurach!

„Mazury – Cud Natury” – nic dziwnego, że właśnie tam w tym roku wybiorą się uczestnicy obozu integracyjnego, związani z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Bez wątpienia, Ośrodek Wypoczynkowy Żabinka w dniach 7-12 września br. będzie najbardziej energetycznym miejscem w tym rejonie Polski! Spływy kajakowe, rowerki wodne, zawody sportowe, szkolenia, imprezy tematyczne i wiele, wiele więcej – możecie być pewni, że nie będziemy się nudzić!  Najważniejszym elementem będzie natomiast prawdziwie studencka atmosfera!

Czytaj więcej...

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

MNiSW


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

 

Wypełnione elektronicznie i wydrukowane wnioski przyjmowane będą do dnia 18.09.2015r. w bloku 101 pokój 101 (studenci) i pokój 109 (doktoranci).

Rekrutacja - kontakt

rekrutacja2015-kontakt

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zrwszrpZespół pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Systemów Dowodzenia Instytutu Dowodzenia przy współpracy przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej organizuje w dniu 10.12.2015 roku w godz. 9.00-14.00 w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w auli gen. broni J. KUROPIESKI, budynek 14 I Krajową Konferencję Naukową RISK MANAGEMENT 2015

 

Gratulujemy Absolwentom Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Organizacjach Publicznych oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi!

ramka 2W dniu 20 czerwca odbyły się obrony studentów Studiów Podyplomowych ZwOP oraz ZZL.
Dzięki formule egzaminu, która wymagała zaprezentowania przykładów wykorzystania treści studiów w pracy zawodowej dyplomantów,  Komisje Egzaminacyjne mogły zapoznać się ze specyfiką pracy studentów i ich wyzwaniami zawodowymi.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Komisja Wyborcza Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia obwieszcza, że
do Rady WZiD zostali wybrani:
 
1. Płk prof. dr. hab. Jan POSOBIEC
2. Płk dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK
3. Dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL
4. Prof. dr hab. Józef JANCZAK
5. Płk prof. dr hab. Marek WRZOSEK
6. Prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI
7. Prof. dr hab. Paweł CIEŚLAR
8. Płk prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI
9. Prof. dr hab. Eugeniusz NOWAK
10. Prof. dr. hab. Stanisław SIRKO
11. Prof. dr hab. Bogdan SZULC
12. Prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI
13. Prof. dr hab. Adam TOMASZEWSKI
14. Prof. dr hab. Stanisław ZAJAS
15. Płk dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN
16. Dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI
17. Płk dr hab. Leszek ELAK
18. Ppłk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
19. Ppłk dr hab. Waldemar KAWKA
20. Dr hab. Justyna LIPIŃSKA
21. Dr hab. Piotr MAKOWSKI
22. Ppłk dr hab. Piotr MALINOWSKI
23. Płk dr hab. Wojciech NYSZK
24. Płk dr hab. Adam RADOMYSKI
25. Dr hab. Stanisław SMYK
26. Płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI
27. Ppłk dr Tomasz CAŁKOWSKI
28. Płk dr Maciej MARCZYK
29. Dr Bogusław BĘBENEK
30. Dr inż. Piotr GÓRNY
31. Ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI
32. Mjr mgr inż. Dariusz GRALA
33. Mgr Grażyna GÓRSKA-CADER
34. Dr Zbigniew MAZUREK
35. Mgr Wiesława KRAKOWSKA
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Płk dr hab. Krzysztof Krakowski

Gratulujemy Absolwentom Studiów Podyplomowych

Zarządzanie w Organizacjach Publicznych
oraz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi!

W dniu 20 czerwca odbyły się obrony studentów Studiów Podyplomowych ZwOP oraz ZZL.
Dzięki formule egzaminu, która wymagała zaprezentowania przykładów wykorzystania treści studiów w pracy zawodowej dyplomantów,  Komisje Egzaminacyjne mogły zapoznać się ze specyfiką pracy studentów i ich wyzwaniami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Serwis internetowy WZiD do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej (brak zmiany tego ustawienia oznacza zgodę na używanie plików cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki plików cookies w serwisie WZiD kliknij tutaj.