Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Studenci Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania w murach Uniwersytetu Szczecińskiego

11235181 646630608771605 84753753 oW dniach 18-19 maja 2015 roku Studenci Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania w składzie Paweł Matras, Rafał Woźniak oraz Jakub Jasiulewicz - gościli w murach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego uczestnicząc w I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej - ,,Student Scientific Conference – Economics, Finance, Marketing and Management''.

Czytaj więcej...

Zjazd absolwentów Wydziału Wojsk Lądowych AON promocja 1995

Patronat Honorowy: gen broni Marek Tomaszycki – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

 

Komitet organizacyjny:

Gen. dyw. Marek Mecherzyński

Gen. bryg. Andrzej Tuz

Gen. bryg. Andrzej Przekwas

Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski

Płk Jan Posobiec

Płk Marek Wrzosek

 

Termin zjazdu: 04 lipca 2015 r.

 

Program (ramowy):

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

1. Komisja Wyborcza Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia na podstawie §56, pkt 5 Statutu Akademii Obrony Narodowej stwierdza dokonanie wyboru na funkcje: Prodziekana, Prodziekana ds. naukowych i Prodziekana ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w kadencji 2015-2019;


2. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21.05. 2015 r. Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania
i Dowodzenia wybrało:
- płk. dr. hab. Bogdana Grendę na funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia;
- prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka na funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ds. naukowych;
- dr. Izabelę Horzelę na funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ds. studenckich.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Płk dr hab. Krzysztof Krakowski

OBWIESZCZENIE

Komisja Wyborcza Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia na podstawie §4, pkt 1, ppkt 4, §6 pkt 6, ppkt 3 i 4, §7 pkt 5, ppk 1 oraz §8 pkt 2 ppkt 1- 3 regulaminu wyborczego AON
że w dniu 26.05 br. odbędą się wybory do SENATU AON:

a) w grupie wyborczej przedstawicieli nauczycieli akademickich WZiD posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego  – 09.45 /s.301
b) w grupie wyborczej nauczycieli akademickich WZiD nieposiadających tytułu naukowego profesora lub doktora habilitowanego. – 13.30/s.318;

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Płk dr hab. Krzysztof Krakowski

V edycja Konferencji Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

phoca thumb l IMG 011716 maja 2015 roku odbyła się V edycja Konferencji Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia na temat Teoretyczno – praktycznych aspektów nauk o obronności oraz nauk o bezpieczeństwie.
Konferencja stanowiła kontynuację cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku i miała na celu identyfikację i eksplantację problemów naukowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wymianę poglądów i doświadczeń odnoszących się do tworzenia warsztatu naukowego doktoranta. Młodzi naukowcy przedstawiali swoje kluczowe wnioski poszukując odpowiedzi na pytanie: co determinuje badania naukowe obronności i bezpieczeństwa?

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego w Kole Naukowym Prakseologii i Efektywności Zarządzania

1W okresie poprzedzającym obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, który zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. przypada na 17 maja, w ramach kolejnego „Spotkania z Prakseologią” studenci z Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania odwiedzili miejsce, gdzie sprawne działanie jak i efektywność funkcjonowania systemu informacyjnego ma szczególne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego stanu systemu obrony przed skażeniami.

Czytaj więcej...

Rozpoczęło się ćwiczenie studyjne pk. GÓRY-15

Batalion bronił góry, a góra broniła batalionu

… tak pisał sprzed laty Carl von Clausewitz

Czy motto to jest jeszcze aktualne, sprawdzą studenci Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO) i Operacyjno-Taktycznych (PSOT) oraz uczestnicy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS) i Operacyjno-Logistycznego (WKOL), w rozpoczętym w dniu 19 maja ćwiczeniu studyjnym pk. GÓRY-15, nt. Działania taktyczne brygady w terenie górzystym.
Ćwiczenie zostało opracowane przez nauczycieli akademickich Instytutu Dowodzenia Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, a przygotowane przez Zakład Taktyki. Kierownikiem ćwiczenia jest prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Pan płk prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele WZiD w Academia Militar w Lizbonie

phoca thumb l 0158W dniach 04-15.05.2015. ppłk dr Waldemar Łydka i mjr dr Piotr Harężlak przebywali w Academia Militar w Lizbonie. Przedstawiciele WZiD wzięli udział w ćwiczeniu kadetów czwartego roku, gdzie występowali w roli mentorów w trakcie ćwiczenia grupowego nt.: A RecceCoy in Afghanistan.
Ponadto, jako członkowie kierownictwa ćwiczenia wzięli udział w CAX, gdzie oprócz kadetów uczestniczyła grupa operacyjna 3 pułku kawalerii.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na funkcje prodziekanów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w kadencji 2015-2019

Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania i Dowodzenia zawiadamia, że kandydatami na funkcje prodziekanów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w kadencji 2015-2019 zostali:
1. Prodziekan WZiD – płk dr hab. Bogdan GRENDA
2. Prodziekan WZiD ds. naukowych – prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
3. Prodziekan WZiD ds. studenckich – dr Izabela HORZELA

Przewodniczący Komisji Wyborczej WZiD
Płk dr hab. Krzysztof Krakowski

W AON o zarządzaniu relacjami

phoca thumb l MROC0297O tym, jak ważne jest zarządzanie relacjami w każdym aspekcie życia społeczno-gospodarczego, przekonywali uczestnicy cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „New Public Management 2015”. 14 maja br. w Akademii Obrony Narodowej nad problemem zarządzania relacjami dyskutowali praktycy i teoretycy z obszarów zarządzania oraz obronności i bezpieczeństwa, wspierani przez ekspertów psychologii, politologii, stosunków międzynarodowych i informatyki. Uczestnicy konferencji mieli za zadanie zaprezentowanie w swoich referatach wiele uwarunkowań zarządzania relacjami, m.in. prawnych, ekonomicznych, etycznych, technologicznych.

Czytaj więcej...

Serwis internetowy WZiD do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej (brak zmiany tego ustawienia oznacza zgodę na używanie plików cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki plików cookies w serwisie WZiD kliknij tutaj.